Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) cho biết sẽ trao 30 triệu đồng cho mỗi ý tưởng bảo vệ môi trường sông ngòi. Sẽ có 5 ý tưởng chất lượng nhất được chọn để nhận mức hỗ trợ này.

Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN)  sẽ trao 30 triệu đồng cho mỗi ý tưởng giúp bảo vệ môi trường sông ngòi.

Các ý tưởng mà VRN đặc biệt quan tâm gồm: Sáng kiến cộng đồng tham gia bảo vệ và phòng chống ô nhiễm môi trường; tăng cường quản trị của cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên nước, môi trường và hệ sinh thái sông; thúc đẩy vai trò của phụ nữ, nam giới tham gia bình đẳng trong lý tài nguyên nước; thúc đẩy hành động vì môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước và biến đổi khí hậu.

Theo Thanhnien.vn