Ngày 04/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã tổ chức cuộc họp tham vấn Gói thầu “Cung cấp dịch vụ và kỹ thuật cho công nghệ tái chế nhựa thí điểm tại 2 làng nghề Minh Khai và Phan Bôi, tỉnh Hưng Yên”. Cuộc họp nhằm tham vấn ý kiến đại biểu thuộc các Sở, ngành, chính quyền địa phương về các hoạt động của dự án trong giai đoạn khởi động và triển khai kế hoạch thực hiện chi tiết, góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động thí điểm này.

Đây là gói thầu thuộc Hợp phần 3 của Dự án “Trình diễn áp dụng Phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) và Kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) trong hoạt động đốt ngoài trời nhằm thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ, ủy thác thông qua Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO).

Toàn cảnh cuộc họp tham vấn.

Tại Việt Nam, Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) là Ban quản lý Dự án.

Với vai trò là đơn vị thực hiện, liên danh gồm Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC – đơn vị chủ trì), Công ty TNHH Vinacolour và Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Việt Trung, đã trình bày cách thức thực hiện và kế hoạch triển khai Hợp phần dự án cụ thể tại 2 làng nghề Minh Khai và Phan Bôi trong 2 năm 2019 – 2020.

Đại diện VNCPC trình bày cách thức thực hiện và kế hoạch triển khai hợp phần dự án.

Các đại diện đến từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, thị trấn Như Quỳnh, xã Dị Sử và cơ quan quản lý môi trường các cấp tham gia cuộc họp đã chia sẻ, cập nhật tình hình hoạt động tái chế nhựa tại 2 làng nghề cũng như chiến lược bảo vệ môi trường của địa phương.

Ông Nguyễn Bật Khánh – Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên phát biểu ý kiến ủng hộ dự án tại cuộc họp.

Các đại biểu thuộc các ban ngành rất ủng hộ dự án và mong muốn dự án sớm được triển khai để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề, cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế cho các hộ dân. Ngoài ra, các đại biểu cũng mong muốn các dây chuyền thí điểm sẽ được xây dựng để các hộ gia đình có thể học hỏi và chuyển đổi nhằm hướng đến một nền sản xuất bền vững.

Theo VNCPC