Theo kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa do Tổng cục Tiêu chuẩn Chất lượng triển khai trong 6 tháng đầu năm 2018, phát hiện nhiều mẫu mũ bảo hiểm, xăng dầu không đạt chất lượng.

Thông tin từ Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – TCĐLCL) cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, Cục đã chủ trì, phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Quản lý thị trường Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai, Hải Dương, Đà Nẵng, miền Trung, Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Kiên Giang… kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng: xăng, dầu; điện-điện tử; đồ chơi trẻ em; mũ bảo hiểm, phương tiện đo; thực phẩm đóng gõi sẵn, vàng trang sức, mỹ nghệ…

Nhiều loại mũ giả, mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng vẫn được người tiêu dùng sử dụng khi tham gia giao thông.

Kết quả kiểm tra tại 94 cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu với tổng số mẫu hàng hóa được kiểm tra: 698 mẫu. Kết quả: 217/698 không đạt về ghi nhãn.

Số mẫu kiểm tra nhanh: 36 mẫu. Kết quả: 31/36 mẫu đạt; 05/36 mẫu không đạt. Số mẫu thử nghiệm: 14 mẫu. Kết quả: 4/14 mẫu đạt; 5/14 mẫu không đạt; 5/14 mẫu đang chờ kết quả thử nghiệm.

Khảo sát tại 124 cơ sở kinh doanh; mua 40 mẫu xăng dầu để thử nghiệm. Kết quả: 3/40 mẫu không đạt (có hàm lượng etanol không phù hợp); Kiểm tra 228 mẫu thực phẩm bao gói sẵn, vàng trang sức. Kết quả 110/228 mẫu vi phạm về nhãn.

Kiểm tra nhà nước về xăng dầu nhập khẩu tổng số 597 lô, tổng khối lượng 4.263.008,428 tấn. 100% các lô hàng đều đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu.

Cơ quan chức năng đã tạm dừng lưu thông: 15 cơ sở; 63 mẫu hàng hóa (thực phẩm bao gói sẵn, vàng, trang sức, điện điện tử); 4.123 mẫu (4100 mũ bảo hiểm; 23 mẫu điện); tiêu hủy 3 lô cầu gai tại 03 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, cơ quan chức năng đã kiểm tra 6 cơ sở sản xuất thiết bị điện, điện tử, mũ bảo hiểm, qua đó mua 5 mẫu thử nghiệm, kết quả: 5/5 mẫu không đạt chất lượng.

Theo ông Trần Quốc Tuấn – Cục trưởng Cục QLCLSPHH, đối với các cơ sở vi phạm, cơ quan kiểm tra đã chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 4 cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm sang Thanh tra Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh xử phạt 100 triệu đồng và yêu cầu tái chế lô hàng vi phạm.

Cũng theo ông Tuấn, ngay sau khi triển khai áp dụng việc cấm sử dụng và lưu thông xăng khoáng RON 92 và được thay thế bởi xăng sinh học E5-RON 92 từ 01/1/2018, Tổng cục TCĐLCL đã triển khai kiểm tra, khảo sát tại các thành phố: Hà Nội; Hồ Chí Minh; Đà Nẵng; Lạng Sơn; Lào Cai; Hải Dương với 66 cơ sở được kiểm tra và khảo sát.

Kết quả số mẫu kiểm tra và khảo sát về chất lượng là 51 mẫu, trong đó 1/51 mẫu không đạt về hàm lượng etanol. Riêng đối với đo lường thì 100% cơ sở được kiểm tra đều đạt yêu cầu.

Được biết, hiện nay các cơ quan đơn vị như Cục QLCLSPHH và các chi cục TCDLCL các tỉnh, thành phố đang tiếp tục triển khai thực hiện để đảm bảo đo lường chất lượng xăng E5 trong sản xuất và đưa ra lưu thông trên thị trường.

Theo Vietq