Giải thưởng quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017 là giải thưởng do Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) phối hợp với Bộ Công Thương, Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức.

Năm 2017 là năm đầu tiên Giải thưởng quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp được tổ chức. Tất cả các doanh nghiệp công nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều có thể tham dự giải thưởng.

Doanh nghiệp tham gia giải thưởng phải có mức tiêu thụ năng lượng từ 300 TOE/năm trở lên (tương đương với 2.000.000 kWh điện/năm) và đã thực hiện các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong khoảng thời gian từ 2011 – 2016.

Hình minh họa.

Doanh nghiệp tham dự giải Giải thưởng phải lập hồ sơ theo mẫu, tuân thủ Quy chế giải Giải thưởng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về độ tin cậy và tính chính xác của dữ liệu trong hồ sơ. Trong trường hợp cần thiết, Ban tổ chức sẽ cử đoàn tham quan và thẩm tra độ xác thực của hồ sơ. Doanh nghiệp cần tạo mọi điều kiện và minh chứng cho Ban tổ chức đảm bảo kết quả Giải thưởng công bằng, xác thực.

Tại Việt Nam, các ngành công nghiệp hiện đang tiêu thụ đến 47% tổng sản lượng năng lượng. Tiết kiệm năng lượng không chỉ là ưu tiên hàng đầu, để giảm chi phí về năng lượng, mà còn nhằm giúp các công ty tăng sức cạnh tranh.

Tìm hiểu và áp dụng lại các sáng kiến thành công về sử dụng năng lượng hiệu quả của các doanh nghiệp khác là phương thức đơn giản và dễ dàng để các công ty có thể tiết kiệm năng lượng.

Giải thưởng quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017 là một sáng kiến kịp thời và ý nghĩa để kết nối các doanh nghiệp và tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua các hoạt động chia sẻ và học hỏi lẫn nhau.

Theo tietkiemnangluong.com.vn