“BRIDGE for Cities – Belt and Road Initiative: Developing Green Economies for Cities” (Kết nối các thành phố – Sáng kiến vành đai và đường bộ: Phát triển nền kinh tế xanh cho thành phố) là sự kiện được tổ chức thường niên bởi Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và Trung tâm Tài chính Hợp tác Nam – Nam, nhằm thúc đẩy việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và 17 Mục tiêu phát triển bền vững cũng như Chương trình đô thị mới.

Năm ngoái, sự kiện được tổ chức vào tháng 9 và đã thu hút hơn 650 người tham gia, từ hơn 136 thành phố thuộc 67 quốc gia trên thế giới.

Tiếp nối thành công của các lần tổ chức trước, sự kiện lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 9 – 11 tháng 10/2018, tại trụ sở UNIDO ở Vienna (Áo).

Tại sự kiện lần này, 4 thành phố là Trieste, Thượng Hải, Vienna và Thành Đô sẽ được giới thiệu tương ứng với “thành phố bền vững”, “thành phố thông minh”, “thành phố dễ sống” và “thành phố công viên ”. Mỗi thành phố sẽ là 1 chuyên đề được tập trung vào ngày thứ hai của sự kiện và được tổ chức một gian hàng trong khu vực triển lãm để giới thiệu các dự án thành công trong lĩnh vực phát triển đô thị, bao gồm cả công cộng và tư nhân.

Để đăng ký tham gia chương trình, vui lòng truy cập https://www.unido.org/bridge.

Theo VNCPC