Trong năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông qua Dự án “Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu” và Hội LHPNVN đã tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” nhằm hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo phát triển và chuyển giao các sáng kiến công nghệ xanh, sạch.

Với mục đích tôn vinh tinh thần sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong kinh doanh của nữ doanh nhân Việt Nam và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế xanh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với sự hỗ trợ của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã tổ chức Diễn đàn Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh, tại Hà Nội chiều 24/6. Tại Diễn đàn, nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển nền kinh tế xanh đã được giới thiệu.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng khẳng định việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện bình đẳng giới, thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội.

Phụ nữ tham gia triển lãm “Khát vọng khởi nghiệp xanh”

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, một trong những chiến lược hàng đầu hiện nay là phát triển nền kinh tế xanh ít phát thải carbon, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, sử dụng hiệu quả năng lượng, tạo ra việc làm và đảm bảo công bằng xã hội. “Để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần huy động sự tham gia của toàn xã hội, trong đó các nữ doanh nhân, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có vai trò và cơ hội tham gia bình đẳng vào cộng đằng doanh nghiệp để đưa ra các giải pháp đổi mới sáng tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo ra các tác động tích cực đến môi trường, kinh tế và xã hội tại Việt Nam”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng khẳng định.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết thêm, nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế xanh, trong những năm qua Hội Liên hiệp phụ nữ đã thực hiện nhiều sáng kiến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, trong đó có Dự án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 2017-2025 nhằm nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, chú trọng đến nữ làm chủ doanh nghiệp. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thông qua Dự án “Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu” và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Cuộc thi Chứng minh ý tưởng năm 2019 hướng trọng tâm vào “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” nhằm hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo phát triển và chuyển giao các sáng kiến công nghệ xanh, sạch ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bà Elisa Fernandez, trưởng văn phòng UN Women tại Việt Nam cũng cho biết, thông qua hợp tác với Hội LHPN Việt Nam, sắp tới, UN Women sẽ tài trợ 700 triệu đồng cho 3 doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo, áp dụng những sáng kiến xanh, mang lại lới ích kinh tế và xã hội cho phụ nữ nghèo và dân tộc thiểu số.

Diễn đàn “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” sẽ tạo ra sự liên kết giữa các nhà hoạch định chính sách với đội ngũ doanh nhân, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sạch. Đây còn là cơ hội để các nhà tài trợ trong và ngoài nước chia sẻ, học hỏi, đối thoại, vận động chính sách, hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường vai trò của các doanh nhân nữ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế xanh cũng như mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.

Các đại biểu đến từ các cơ quan nghiên cứu, các doanh nghiệp cũng đã tập trung thảo luận thực trạng của nền kinh tế xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu; cơ hội và thách thức đối với sự tham gia và hưởng lợi của phụ nữ trong nền kinh tế xanh; những rào cản từ định kiến xã hội và môi trường chính sách đến sự nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ nói chung và doanh nhân nữ ở Việt Nam nói riêng. Đồng thời, các đại biểu đã phân tích tình hình hiện tại, đưa ra bài học và giải pháp nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ trong sản xuất và kinh doanh “xanh”.

Theo Thu Cúc/baochinhphu.vn (24/6/2019)