Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa khởi động dự án “Xây dựng mô hình xử lý môi trường các lò giết mổ và sản xuất diesel sinh học từ mỡ phế thải”.

Hiện nay, trên địa bàn TP có 988 cơ sở, điểm giết mổ gia súc, bao gồm các khu giết mổ tập trung và chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ phân bổ tại các khu dân cư. Trong đó, chỉ có 125 cơ sở được kiểm soát xử lý ô nhiễm.

Tổng lượng thịt gia súc gia cẩm hàng ngày cung cấp từ các sở sở được kiểm soát đạt khoảng trên 400 tấn/ngày, đáp ứng khoảng 59% nhu cầu tiêu thụ thịt của TP.


Mỡ bẩn và các chất thải từ các lò giết mổ gia súc, gia cầm gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng. Ảnh minh họa

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trung bình cứ 1000 kg thịt thì có 280kg đến 300kg chất thải thải ra môi trường. Chất thải tại các lò mổ trộn lẫn với rác thải sinh hoạt dẫn đến khó khăn trong việc thu gom xử lý chất thải lò mổ.

Mỡ bẩn từ các lò mổ tư nhân được các tiểu thương thu gom và bán cho các xưởng chế biến mở bẩn sau đó thành sản phẩm và bán ra thị trường. Một số mỡ bẩn khu ngoại đô được chở đến nội đô tiêu thụ cho các nhà hàng quán ăn.

Mỡ bẩn và các chất thải từ các lò giết mổ gia súc, gia cầm tràn lan ngoài thị trường đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng, cần được kiểm soát, có biện pháp xử lý kịp thời.

Dự án “Xây dựng mô hình xử lý môi trường các lò giết mổ và sản xuất diesel sinh học từ mỡ phế thải”thiết thực và có ý nghĩa, góp phần không nhỏ trong việc giải quyết ô nhiễm môi trường của thành phố Hà Nội.

Khi dự án được triển khai, sẽ tạo ra được một lượng lớn diesel sinh học làm nguyên liệu phục vụ cho các phương giao thông, đặc biệt là hệ thống xe bus của Thành phố, góp phần tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Được biết, sản phẩm diesel sinh học từ mỡ phế thải động vật đã được sử dụng cho các tàu du lịch tại Hạ Long (Quảng Ninh) cho đến nay vẫn rất tốt và không có vấn đề gì xảy ra.

Theo baotainguyenmoitruong.vn (14/11/2018)