Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế về triển vọng năng lượng thế giới, đại dịch COVID-19 giúp giảm phát thải khí nhà kính, tuy nhiên vẫn là chưa đủ. Có năm cách để giảm lượng khí thải thông qua các tiêu chuẩn quốc tế.

1. Tính toán lượng khí thải carbon

Những gì không được đo lường sẽ không thể được cải thiện, đó là lý do tại sao loạt tiêu chuẩn ISO 14064 là công cụ có giá trị cho bất kỳ doanh nghiệp nào. ISO 14064-1, Khí nhà kính – Phần 1: Thông số kỹ thuật và hướng dẫn, ở cấp độ tổ chức để định lượng và báo cáo phát thải và loại bỏ khí nhà kính, cho phép các tổ chức định lượng lượng phát thải khí nhà kính (GHG) của họ.

Tiêu chuẩn này giúp họ phát triển bản kiểm kê các nguồn KNK và xác định cách để giảm lượng phát thải này. Nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá và so sánh bằng cách giúp dễ dàng xác định biện pháp nào đang hoạt động và biện pháp nào không.

2. Giao thông thông minh

Phương thức vận tải được chọn để đi từ điểm A đến điểm B có thể đóng vai trò quyết định trong việc giảm phát thải KNK. ISO 37161 Cơ sở hạ tầng đô thị thông minh – Các khuyến nghị về giao thông thông minh để tiết kiệm năng lượng trong dịch vụ vận tải cung cấp cho các cơ quan ngành giao thông vận tải, cơ quan công quyền cấp địa phương, quốc gia và các bên liên quan trong lĩnh vực giao thông. Khuyến nghị về cách giảm tiêu thụ năng lượng trong vận tải hành khách, dịch vụ bưu chính, chuyển phát và vận tải hàng hóa. Tiêu chuẩn này đưa ra các lựa chọn khác nhau để tiết kiệm năng lượng, cũng như khuyến nghị về bảo trì và giám sát.

3. Sự gia tăng của năng lượng mặt trời

“Theo quan điểm của tôi, năng lượng mặt trời được định sẵn để áp đặt chính nó vào thị trường điện thế giới. Dựa trên bối cảnh chính trị hiện tại, nó sẽ phải thiết lập các kỷ lục mới mỗi năm kể từ năm 2022 về việc triển khak”, ông Fatih Birol, Giám đốc Điều hành của IEA tuyên bố.

Để giúp các tổ chức nắm bắt xu hướng này, ISO đưa ra một số tiêu chuẩn hoạt động như chất xúc tác để các công nghệ đổi mới khai thác hết tiềm năng của chúng. Ví dụ, ISO 9459-1, Hệ thống sưởi bằng năng lượng mặt trời – Hệ thống đun nước nóng trong nhà – Phần 1: Phương pháp thử nghiệm trong nhà để đánh giá hiệu suất, xác định phương pháp đánh giá hệ thống sưởi theo hiệu suất của chúng, nhiệt và cho phép so sánh quốc tế.

4. Thu giữ carbon dioxide

Giống như cây cối, công nghệ thu giữ carbon dioxide đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải. Chúng làm cho nó có thể thu giữ CO2 do các nhà sản xuất thải ra, đặc biệt là các nhà máy, lưu trữ địa chất để xử lý an toàn.

ISO đưa ra các tiêu chuẩn và khuyến nghị khác nhau để hỗ trợ công nghệ này, chẳng hạn như ISO 27914, Thu giữ, vận chuyển và lưu trữ địa chất carbon dioxide – Lưu trữ địa chất, thiết lập các yêu cầu và khuyến nghị về lưu trữ địa chất an toàn của các dòng carbon dioxide. CO2 nhằm giảm thiểu rủi ro cho môi trường và sức khỏe con người.

5. Tòa nhà sạch hơn và thân thiện với môi trường

Các tòa nhà đại diện cho tỷ lệ tiêu thụ năng lượng đáng kể trên toàn thế giới. Do đó, hiệu quả năng lượng và môi trường của chúng có tác động lớn đến phát thải KNK tổng thể.

Bộ tiêu chuẩn ISO 52000 cung cấp phương pháp toàn diện để đánh giá hiệu suất năng lượng bằng cách tính toán năng lượng chính tiêu thụ để sưởi ấm, làm mát, chiếu sáng, thông gió và nước nóng sinh hoạt trong các tòa nhà. Các tiêu chuẩn này cung cấp giải pháp carbon thấp cho việc tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà và hỗ trợ công nghệ và phương pháp tiếp cận đổi mới để thiết kế và quản lý tòa nhà.

Hà My
http://vietq.vn/giam-phat-thai-khi-nha-kinh-voi-mot-loat-tieu-chuan-quoc-te-s19-d180847.html