Đó là một trong những yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị Vật liệu xây dựng (VLXD) toàn quốc 2017, do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 12/12 tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, VLXD có vị trí đặc biệt quan trọng đối với ngành xây dựng. Những năm qua, đầu tư phát triển VLXD được triển khai mạnh mẽ và tiến bộ vượt bậc. Các công trình dân dụng, công nghiệp đều do doanh nghiệp trong nước sản xuất. VLXD đang dần trở thành ngành kinh tế công nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng cơ bản nhu cầu trong nước.

Các doanh nghiệp cần đầu tư sản xuất nhiều hơn nữa các loại VLXD thân thiện môi trường.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch trong lĩnh vực VLXD vẫn còn thiếu và yếu. Đầu tư phát triển VLXD tuy đạt nhiều kết quả nhưng vẫn còn thiếu nhiều vật liệu mới, vật liệu thân thiện môi trường giá rẻ, VLXD cao cấp. Đầu tư không theo quy hoạch, tự phát, phong trào dẫn đến lúc được lúc mất, khủng hoảng thừa. Tình trạng khai thác VLXD trái phép diễn ra nhiều nơi, hoặc khai thác có phép nhưng không đảm bảo về môi trường…

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, các các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương, doanh nghiệp cần phối hợp tốt hơn nữa để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về VLXD. Đầu tư sản xuất các loại VLXD thân thiện với môi trường, lựa chọn tìm vật liệu thay thế vật liệu truyền thống.

VLXD phải phát triển đáp ứng được nhu cầu cho ngành Xây dựng trong nước, hướng tới xuất khẩu. Đồng thời, từng bước đổi mới công nghệ sản xuất, tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh sử dụng vật liệu không nung thay thế vật liệu nung. Nhanh chóng nghiên cứu và sử dụng chất thải của các nhà máy để sản xuất VLXD.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, yêu cầu các địa phương rà soát cụ thể các quy hoạch để cập nhật, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Sớm trình Thủ tướng Chính phủ đề án nghiên cứu xây dựng các công trình phục vụ các công trình biển đảo; công bố, hoàn thành quy chuẩn, tiêu chuẩn về VLXD còn thiếu; Hoàn thiện chính sách về gạch không nung. Phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường đẩy nhanh tiến độ điều tra đánh giá về khai thác khoáng sản làm VLXD, sửa đổi bổ sung ban hành chính sách phí tài nguyên; rà soát các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; kiểm soát thai khác đá, cát sỏi chống sạt lở…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh: Lĩnh vực sản xuất VLXD ở nước ta thời gian qua đã có sự thay đổi rõ rệt, công nghệ ngày càng hiện đại, từng bước hòa nhập với trình độ chung của khu vực và thế giới. Một số doanh nghiệp có trình độ sản xuất tiên tiến, có uy tín trên thị trường.

Nếu như trước năm 2010, nhiều sản phẩm VLXD chủ lực của Việt Nam như xi măng, kính xây dựng, gạch ốp lát… chủ yếu còn nhập khẩu từ nước ngoài thì từ năm 2010 đến nay, ngành sản xuất VLXD nước ta đã phát triển không ngừng và đạt được những thành tựu to lớn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhìn nhận, lĩnh vực vật liệu xây dựng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Một số quy định quản lý không phù hợp; trình độ công nghệ, thiết bị nói chung của toàn ngành chưa cao…

Để tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành các chính sách cụ thể ưu đãi, thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất những loại vật liệu xây dựng mới, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với xu thế phát triển của thế giới hiện nay.

Chính phủ có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp để phát huy mọi nguồn lực trong xã hội, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc đầu tư sản xuất chủng loại vật liệu xây dựng mới, vật liệu xanh.

Tại hội nghị, nhiều báo cáo về VLXD và khoáng sản làm VLXD; kết quả Chương trình phát triển vật liệu xây không nung; Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm của Bộ Xây dựng về phát triển VLXD, vật liệu xây không nung và sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện làm VLXD… cũng đã được trình bày.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã trao bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung.

Theo Tietkiemnangluong.vn