Công ty VUCICO Việt Nam giới thiệu một giải pháp công nghệ tạo năng lượng tái tạo xanh tích hợp. Mô hình này hoàn toàn có thể triển khai trên diện rộng và tại những tỉnh thành khác.

Giải pháp tạo năng lượng điện từ thuỷ lực HYDROSPIN – Israel, HYDROSPIN có hình dạng như một van wafer làm từ nhựa HDPE có một turbine xoay, nước đi qua turbine làm xoay cánh quạt sinh điện xoay chiều AC, thông qua một bộ chuyển đổi chuyển thành điện một chiều DC power và được lưu vào bộ Hydrocharger để cấp điện một phần hoặc toàn bộ cho thiết bị quan trắc tiêu thụ tại chỗ, kéo dài thời gian sử dụng của pin và tiết kiệm chi phí vận hành, bảo trì hệ thống – cụ thể tại hầm đồng hồ tổng DMA Ngô Quyền, sử dụng 01 bộ HYDROSPIN 6” cấp nguồn cho datalogger LSV.


Mục đích của việc điều tiết áp lực nhằm cắt giảm áp lực dư thừa vào ban đêm – nguyên nhân chính gây ra rò rỉ vào ban đêm dẫn tới thất thoát nước cơ học.

Kết quả quan trắc áp lực đầu vào và áp lực tai các điểm P1, P2, P3 cho thấy vào giờ dùng nước thấp điểm, áp lực P3 lên tới 2,79 bar, cao hơn 1,94 bar so với áp lực áp nhất (P3 = 0,85 bar vào giờ dùng nước nhiều nhất, đây chính là áp lực thừa không cần thiết, có thể cắt giảm để giảm tỉ lệ thất thoát nước cơ học vào bao đêm do rò rỉ.

Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, yêu cầu áp lực tại mỗi điểm trên mạng lưới cấp nước phải đạt tối thiểu 0,1 bar. Nhiên cứu tiến hành thí điểm cài đặt van giảm áp ở 2 giai đoạn.

Công tác điều tiết áp lực được chia thành hai giai đoạn, để đánh giá hiệu quả trên từng giai đoạn. Điều tiết áp lực 1 mức và Điều tiết áp lực 2 mức.

Việc thiết lập các thiết bị quản lý từ xa và tối ưu hoá áp lực tại DMA Ngô Quyền đã giúp NIWACO đạt được những lợi ích sau: Có hệ thống giám sát lưu lượng, áp lực từ xa; Có cơ sở dữ liệu về DMA để cải thiện mạng lưới; Tối ưu áp lực trong DMA, giảm áp lực dư thừa; Giảm lượng nước thất thoát: giảm được 14% lượng nước thất thoát; Cải thiện áp lực trên đường ống truyền tải; Cảnh báo sớm về những bất thường trên mạng lưới để xử lý kịp thời; Kéo dài tuổi thọ của các vật tư thiết bị trên mạng lưới; Cải thiện dịch vụ khách hàng.

Mô hình này hoàn toàn có thể triển khai trên diện rộng và tại những tỉnh thành khác. Tuy nhiên khi thực hiện điều tiết áp lực theo áp lực điểm bất lợi, cần khảo sát để cài đặt ngưỡng áp lực bất lợi phù hợp nhất cho mỗi vùng cô lập cấp nước và căn cứ theo đặc trưng tiêu thụ và thời gian sử dụng nước của đối tượng sử dụng nước chính trong vùng cấp nước…Nhất là tại những mạng lưới đã cũ và xuống cấp, việc chống thất thoát bằng phương pháp dò tìm rò rỉ không giải quyết triệt đề vấn đề phát sinh điểm rò rỉ mới sau khi sửa bể.

Khi tiến hành điều tiết áp lực thấp, lưu lượng qua đồng hồ khách hàng cũng giảm, vì vậy cần nghiên cứu về tương quan giữa áp lực và nhu cầu dùng nước của khách hàng khi thực hiện điều tiết. Nếu tính toán, duy trì một áp lực vừa đủ cho nhu cầu sinh hoạt sẽ giúp tiết kiệm được lượng nước dùng tại vòi, qua đó sẽ giảm gánh nặng cung cấp nước cho các nhà máy xử lý nước.

Theo moitruong.com.vn (28/8/2018)