Trong hai ngày 20 và 21/6 năm 2018, với sự tài trợ của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) trực thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới (WB), Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) và Tổ chức Tư vấn Quốc tế Sofies (Thụy Sỹ) đã tổ chức hội thảo khởi động dự án “Áp dụng mô hình khu công nghiệp sinh thái”, tại Khu Công nghệ cao Tp.HCM và Khu Công nghiệp Sonadezi Long Thành (Đồng Nai).

Mục đích của dự án là giúp các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và Ban Quản lý (BQL) có những thông tin và xác định các bước triển khai nhằm hướng tới Khu Công nghiệp sinh thái theo Nghị định 82-CP ban hành ngày 22/5/2018 của Chính phủ về Quản lý khu Công nghiệp và khu Kinh tế.

Với sự tài trợ của IFC, dự án cũng sẽ hoàn thiện Hướng dẫn Quốc gia về Xây dựng Khu công nghiệp Sinh thái giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành một hướng dẫn chuẩn để các khu công nghiệp, khu kinh tế cũng như các doanh nghiệp thực hiện.

Hội thảo khởi động dự án “Áp dụng mô hình khu công nghiệp sinh thái” được tổ chức tại Tp.HCM ngày 20/6.

Tới dự buổi lễ khởi động tại Khu Công nghệ cao Tp.HCM có Trưởng Ban Quản lý PGS.TS Lê Hoài Quốc, đại diện các Phòng Ban cùng đại diện của 40 doanh nghiệp đang hoạt động và đầu tư tại đây.

Phát biểu tại lễ khởi động TS.Hoài Quốc cho biết định hướng của Tp.HCM đã được Thành Ủy thông qua là hướng tới xây dựng một thành phố thông minh (Smart City), xanh và phát triển bền vững. Trong đó, xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế thành mô hình các khu sinh thái là ưu tiên hàng đầu. Thời gian tới, BQL Khu Công nghệ cao Tp.HCM cam kết phối hợp chặt chẽ với dự án và cùng các doanh nghiệp triển khai, nhằm nhanh chóng chuyển đổi thành khu công nghiệp sinh thái.

Tại Khu công nghiệp Sonadezi Long Thành, ông Phạm Anh Tuấn – Tổng Giám đốc cùng gần 50 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại đây đã tới tham dự. Trong bài phát biểu chào mừng, ông Tuấn cho biết: Sonadezi Long Thành là một trong những khu công nghiệp hình thành đầu tiên trong cả nước và đã từng có rất nhiều các chính sách được thử nghiệm thành công ở đây trước khi nhân rộng ra cả nước. Xây dựng Khu công nghiệp Sinh thái là hướng đi đúng đắn và phù hợp với định hướng của Tập đoàn Sonadezi cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Vì vậy, Công ty CP Sonadezi Long Thành và các công ty trong khu công nghiệp rất ủng hộ và mong muốn tham gia dự án này.

Sau khi nghe các chuyên gia giới thiệu về mục đích, các hoạt động và kết quả dự kiến đạt được, các doanh nghiệp đã chia nhóm thảo luận và đưa ra được rất nhiều các giải pháp hữu ích giúp các doanh nghiệp thực hiện sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn (RE-CP) nhằm cắt giảm chi phí sản xuất và tham gia cộng sinh công nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đề xuất các giải pháp chia sẻ tài nguyên trong cùng một khu công nghiệp để Ban Quản lý cân nhắc đầu tư.

Các doanh nghiệp chia nhóm thảo luận và đưa ra được rất nhiều các giải pháp hữu ích giúp các doanh nghiệp thực hiện sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn (RE-CP) nhằm cắt giảm chi phí sản xuất.

VNCPC với 20 năm kinh nghiệm trong đào tạo nhân lực và tư vấn RECP trong các ngành công nghiệp đã được chọn là đối tác thực hiện dự án này.

Ông Lê Xuân Thịnh- Phó giám đốc VNCPC phát biểu tại hội thảo khởi động dự án “Áp dụng mô hình khu công nghiệp sinh thái” tổ chức tại Tp.HCM.

Trong năm 2017, Hợp phần “Đào tạo năng lực và tư vấn triển khai sử dụng Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam” thuộc dự án “Triển khai Sáng kiến Khu công nghiệp Sinh thái hướng tới mô hình Khu công nghiệp Bền vững tại Việt Nam” do VNCPC triển khai đã giúp các doanh nghiệp tham gia tiết kiệm 32,86 tỷ đồng (tương đương 1.448.215 USD) nhờ tiết giảm tiêu thụ nguyên vật liệu, nước, năng lượng và hóa chất phục vụ sản xuất.

Theo vncpc.org