Một lỗ hổng trong hướng dẫn an toàn bảo quản pin ngày nay đã được lấp đầy bằng ấn bản AS/NZS 5139:2019, Lắp đặt điện – An toàn của các hệ thống pin đối với việc sử dụng các thiết bị biến đổi năng lượng.

“Một dự án phức tạp sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của đại diện ngành, chính phủ và cơ quan quản lý, đại diện người tiêu dùng và chuyên gia kỹ thuật”, ông Daniel Chidgey, người đứng đầu của các bên tham gia chia sẻ.

Từ trước đến nay chưa bao giờ có tiêu chuẩn của Úc cho công nghệ mới này, phát triển hướng dẫn này là một nhiệm vụ to lớn và là minh chứng cho sự cống hiến của những người liên quan.

Tiêu chuẩn đã được phát triển và sử dụng bởi các nhà sản xuất, nhà tích hợp hệ thống, nhà thiết kế và lắp đặt hệ thống bảo quản năng lượng pin. Tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu về an toàn và lắp đặt hệ thống pin được kết nối với thiết bị chuyển đổi năng lượng để cung cấp nguồn điện AC và DC.

“Tiêu chuẩn này mang lại rất nhiều lợi ích cho ngành bằng cách áp dụng quy trình dựa trên rủi ro để đảm bảo áp dụng các phương pháp lắp đặt phù hợp tùy thuộc vào các mối nguy hiểm được xác định”, ông Sandy Atkins đến từ Ủy ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn Úc chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn khẳng định.

Trong khi đạt được sự đồng thuận về việc xây dựng tiêu chuẩn, các quan điểm khác nhau đã được đưa ra và xem xét bởi ủy ban của các chuyên gia kỹ thuật trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn.

Ông Atkins cho biết: “Mặc dù có các vị trí kỹ thuật thay thế được đưa ra trong suốt quá trình, nhưng điều này có thể xảy ra trong bất kỳ dự án đồng thuận nào. Tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo các hệ thống pin an toàn, phù hợp và đáng tin cậy vì lợi ích của cộng đồng Úc. Công việc kêu gọi xem xét thông tin có sẵn, mục tiêu an toàn và sự phát triển của công nghệ mới trong các lĩnh vực phức tạp. Chúng tôi tự hào đã giúp thúc đẩy cải tiến quan trọng này cho lĩnh vực này”.

Công việc phát triển các tiêu chuẩn bảo quản pin ở Úc sẽ tiếp tục, vì đây là một tiêu chuẩn mới, dự kiến ​​sẽ có sự tinh chỉnh trong tương lai khi ngành công nghiệp phát triển.

Hà My

http://vietq.vn/tieu-chuan-moi-xac-thuc-danh-cho-linh-vuc-bao-quan-pin-sang-31-d177920.html