Trong dịp Tết Dương lịch 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ từ ngày thứ bảy ngày 29/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 1/1/2019, đi làm bù vào thứ Bảy ngày 5/1/2019.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

Theo đó, trong dịp Tết Dương lịch 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (gọi tắt là công chức, viên chức) sẽ được nghỉ từ ngày thứ bảy ngày 29/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 1/1/2019, đi làm bù vào thứ Bảy ngày 5/1/2019. Như vậy, dịp Tết dương lịch, công chức, viên chức nghỉ 4 ngày liên tiếp.


Dịp Tết dương lịch, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ 29/12/2018 đến hết 1/1/2019.

Thông báo cũng nên rõ, các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên cần bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân.

Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ thứ bảy, chủ Nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Cũng theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động khác tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để bố trí lịch nghỉ dịp lễ, Tết phù hợp quy định của pháp luật lao động.

Theo Vietq.vn (19/12/2018)