Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 thuộc Chương trình Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) tổ chức khóa đào tạo cơ bản về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững cho cán bộ thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp các tỉnh, thành phố; các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững, cụ thể như sau:

  • Thời gian: Ngày 12 – 13/10/2023
  • Địa điểm: Khách sạn Eden Đà Nẵng, Số 294 Võ Nguyên Giáp, Bắc Phú Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
  • Chi phí đi lại, ăn ở của học viên do đơn vị cử người hoặc do học viên tự chi trả.

Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững đề nghị Quý cơ quan, đơn vị cử người tham dự khóa đào tạo. Để thuận tiện cho quá trình tổ chức, Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững  đề nghị cơ quan, đơn vị gửi đăng ký về Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 06/10/2023 hoặc đăng ký tại đây.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ: Ông Lê Văn Tùng, Email: [email protected], SĐT: 0971318892./.

VNCPC