Vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo (ERAVCTED) thuộc Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đã chính thức ra mắt “Mạng lưới tiết kiệm điện tại Việt Nam” trên nền tảng Zalo và Facebook dưới tên gọi Vietnam Electricity Saving Network (VESN).

Cùng với việc hình thành Mạng lưới tiết kiệm điện rộng khắp toàn quốc, các hoạt động tiết kiệm điện sẽ được triển khai đồng bộ, hiệu quả và góp phần thực hiện các mục tiêu về tiết kiệm điện và phát triển bền vững cũng như các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 (COP26).


Logo chính thức của Mạng lưới tiết kiệm điện Việt Nam

Mạng lưới Tiết kiệm điện được xây dựng với mục tiêu kết nối các tổ chức, cá nhân, các đơn vị điện lực tham gia để phổ biến, tuyên truyền, chia sẻ các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật, các kinh nghiệm, giải pháp thực hiện tiết kiệm điện, nâng cao ý thức tiết kiệm điện đến cộng đồng, các cơ quan quản lý, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp dịch vụ và các thành phần kinh tế thông qua các hoạt động đào tạo, phổ cập kiến thức, chiến dịch truyền thông và nhiều hoạt động khác thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Dự kiến, Mạng lưới tiết kiệm điện sẽ bao gồm các thành phần chủ chốt như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổng công ty điện lực, công ty điện lực, điện lực các quận, huyện, các đơn vị thành viên tham gia Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, các hiệp hội,…

Với việc hình thành Mạng lưới tiết kiệm điện rộng khắp trên phạm vi toàn quốc, các hoạt động tiết kiệm điện sẽ được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, qua đó góp phần thực hiện đạt được các mục tiêu đặt ra của Chính phủ về tiết kiệm điện và phát triển bền vững.

Trong giai đoạn đầu của Mạng lưới tiết kiệm điện, các hoạt động chính sẽ tập chung vào công tác xây dựng các tài liệu về tiết kiệm điện, đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức các nội dung về tiết kiệm điện như: Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình; thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất.

Trong trung và dài hạn, mạng lưới tiết kiệm điện sẽ xây dựng và triển khai các hoạt động với tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu góp phần hiện thực hóa các tuyên bố của Việt Nam tại COP26. Đồng thơi, đặt mục tiêu và lợi ích của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chương trình quản lý nhu cầu điện trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam để đánh giá các Chương trình tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là tiết kiệm điện sẽ là một trong các giải pháp bền vững, hiệu quả góp phần thực hiện các mục tiêu mà Việt Nam đã cam kết tại COP 26 cũng như góp phần đảm bảo an ninh cung cấp điện và an ninh năng lượng quốc gia.

N.H
https://petrotimes.vn/ra-mat-mang-luoi-tiet-kiem-dien-viet-nam-654604.html