Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT về việc ngưng hiệu lực thi hành một số quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường. Thông tư ban hành nhằm gỡ khó cho tình trạng chậm thông quan hàng phế liệu nhập khẩu.

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT như: Ngưng quy định trách nhiệm kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu (NK) của cơ quan kiểm tra Sở TN&MT – nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu NK tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu NK.

Quy định trách nhiệm của cơ quan kiểm tra có liên quan đến các hoạt động kiểm tra, tiếp nhận văn bản về kết quả giám định lô hàng phế liệu NK, thông báo kết quả kiểm tra nhà nước hoặc xử lý theo quy định đối với trường hợp phế liệu NK không phù hợp quy chuẩn.

Ngưng hiệu lực thi hành quy định trách nhiệm của cơ quan kiểm tra có liên quan đến các hoạt động kiểm tra, tiếp nhận văn bản về kết quả giám định lô hàng phế liệu NK (chứng thư giám định), thông báo kết quả kiểm tra nhà nước hoặc xử lý theo quy định đối với trường hợp phế liệu NK không phù hợp quy chuẩn, quyết định lấy mẫu phế liệu NK.

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/3/2019 cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới.

Tổ chức, cá nhân đã gửi Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước đối với phế liệu NK được cơ quan kiểm tra tiếp nhận trước ngày thông tư này có hiệu lực không phải tiếp tục thực hiện quy định kiểm tra nhà nước theo quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT .

Cuối năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và 09/2018/TT-BTNMT về quy chuẩn quốc gia về môi trường với nhập khẩu phế liệu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, hai thông tư trên có quy định giao cho các cơ sở ngành tài nguyên môi trường được kiểm tra về chất lượng. Điều này tạo thủ tục hành chính không cần thiết, chồng chéo.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành thừa nhận, một loạt văn bản thực hiện các luật vô tình đã sinh ra chồng chéo, khó thực hiện cho các đơn vị địa phương. Cụ thể là do cách thực hiện của một số đơn vị tài nguyên môi trường địa phương chưa thực sự sâu sát, chưa thực sự sáng tạo để giảm thời gian thông quan cho các lô hàng.

Trước Tết Kỷ Hợi 2019, tình trạng chậm thông quan hàng phế liệu NK do thực hiện Thông tư 08, 09 của Bộ TN&MT khiến nhiều DN có lô hàng phế liệu làm nguyên liệu bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường nhưng bị tồn đọng tại các cảng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất.

Theo Doanhnghiepvietnam (19/3/2019)