Ngày 20/8, tại Hà Nội, Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo Khởi động chương trình “Diễn đàn doanh nghiệp Vật liệu xây dựng – BMF 2019” dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ với chủ đề “Vinh danh các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung – Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh”.

Hội thảo Khởi động nhằm công bố nội dung và thể lệ tham gia chương trình “Diễn đàn doanh nghiệp Vật liệu xây dựng – BMF 2019” đến các doanh nghiệp sản xuất, chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung cũng như các nhà thầu thi công, chủ đầu tư có công trình sử dụng vật liệu xây không nung, vật liệu xanh thân thiện môi trường…


Việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng phải ngày càng thân thiện hơn với môi trường và bền vững (ảnh: Baoxaydung)

Hội thảo Khởi động chương trình Diễn đàn doanh nghiệp Vật liệu xây dựng – BMF 2019 nhằm “Vinh danh các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung – Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh”

Trước yêu cầu mới của công cuộc xây dựng đất nước là phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường, đòi hỏi việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng phải ngày càng thân thiện hơn với môi trường và bền vững, như giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện môi trường làm việc của người lao động và bảo vệ sức khoẻ của người dân, an sinh xã hội bằng cách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giảm sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp, tiêu thụ ít nguyên nhiên vật liệu, sử dụng tro & xỉ của các nhà máy công nghiệp để làm vật liệu xây dựng…

Nhằm hỗ trợ thực hiện Chương trình Phát triển vật liệu xây không nung của Chính phủ theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010, Thủ tưởng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” do Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tài trợ từ nguồn vốn của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện, Bộ Xây dựng là Cơ quan đồng thực hiện.

Mục tiêu của Dự án là cắt giảm tỷ lệ tăng hàng năm mức phát thải khí nhà kính bằng cách giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đất màu để làm gạch thông qua việc tăng cường sản xuất, mua bán và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam.

Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) đánh giá: Việc thực hiện Chương trình “Vinh danh các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung – Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh” do Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam chủ trì, phối hợp với Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” tổ chức là một hoạt động có nhiều ý nghĩa và thiết thực, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực và hiệu quả của các điển hình trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung, góp phần thực hiện thành công Chương trình Phát triển vật liệu xây không nung của Chính phủ vì sự nghiệp phát triển ngành vật liệu xây dựng theo hướng xanh và bền vững.

Theo Mai Anh/moitruong.com.vn