Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, chất lượng không khí tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố có xu hướng giảm.

Trong tuần, do sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn đã phần nào hạn chế sự khuếch tán các khí thải khói bụi lên tầng khí quyển cao hơn, mà bị giữ lại tại bề mặt đô thị khiến chỉ số không khí trong tuần luôn ở mức khá cao. Cụ thể, theo thống kê từ các trạm quan trắc trên địa bàn Hà Nội, chất lượng không khí (AQI) từ ngày 4/11/2018 đến ngày 10/11/2018 trên địa bàn TP.Hà Nội cho thấy đang có xu hướng giảm so với tuần trước đó.

Theo đó, số ngày chất lượng không khí đạt mức tốt trong tuần tại các điểm quan trắc giảm xuống, số ngày chất lượng không khí chạm ngưỡng kém tại các trạm quan trắc giao thông tăng.

Trong đó, chỉ số chất lượng không khí dao động trong khoảng từ 43 – 177. Trong đó, các trạm nền đô thị chất lượng không khí dao động trong khoảng 43 – 94, các trạm quan trắc giao thông chất lượng không khí dao động trong khoảng 75 – 177. Ở tỷ lệ này cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các loại hình trạm quan trắc.


Chất lượng không khí tại nhiều nơi ở Hà Nội có xu hướng giảm và xấu đi.

Cụ thể, tại các điểm quan trắc không khí nền đô thị như Trung Yên 3, Kim Liên, Mỹ Đình, Tân Mai và Tây Mỗ, so với tuần trước thì trong tuần này chất lượng không khí ở mức trung bình là chủ yếu; số ngày chất lượng không khí đạt mức tốt giảm.

Theo ghi nhận tại Kim Liên, Mỹ Đình, Tây Mỗ là các trạm có số ngày chất lượng khôn khí đạt mức tốt cao nhất chiếm 14,3%. Trạm Trung Yên 3 và Tân Mai 100% số ngày AQI ở mức trung bình.

Tại 2 điểm quan trắc chất lượng không khí giao thông tại UBND phường Minh Khai và Phạm Văn Đồng, trong tuần này chất lượng không khí có xu hướng giảm xuống, thậm chí số ngày ở mức kém lần lượt tăng từ 57,1% (tuần trước đó) lên 71,4% và 28,6% lên 57,1%, còn lại ở mức trung bình. Riêng trạm Minh Khai trong tuần này chất lượng không khí chủ yếu ở mức kém. Chỉ số chất lượng không khí cao nhất tại 2 trạm này khá cao, lần lượt là 177 và 164.

Tại các điểm quan trắc giao thông nội đô như Hoàn Kiếm, Hàng Đậu và Thành Công có diễn biến tương tự các trạm khác, chất lượng không khí cũng có xu hướng giảm.

Cụ thể, tại trạm Hàng Đậu có 2 ngày AQI chạm ngưỡng kém (ngày 4/11 và 5/11) chiếm 28,6%, trạm Thành Công xuất hiện 1 ngày AQI chạm ngưỡng kém (ngày 4/11) chiếm 14,3% còn lại ở mức trung bình. Riêng trạm Hoàn Kiếm có 1 ngày AQI đạt tốt chiếm 14,3%, còn lại ở mức trung bình.

Chỉ số chất lượng không khí (viết tắt là AQI) là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, được biểu diễn qua một thang điểm. Theo Quyết định 878/QĐ-TCMT ngày 01/07/2011 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán AQI, tính toán dựa trên các thông số quan trắc là SO2, NO2, CO, PM10, PM2.5, O3. Trong đó sử dụng giá trị lớn nhất ứng với chỉ số chất lượng không khí của điểm quan trắc trong 24h làm chỉ số báo cáo.

Theo An Dương/vietq.vn (12/11/2018)