Sở TN&MT Hà Nội mới có tờ trình gửi TP về dự kiến đầu từ 709,5 tỷ cho hệ thống mạng quan trắc môi trường trên địa bàn TP.

Theo đó, Sở TN&MT Hà Nội có tờ trình số 8561/TTr-STNMT-CCBVMT về thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư hệ thống mạng quan trắc môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội”.

Đây là dự án thuộc Dự án nhóm B, chủ đầu tư là Sở TN&MT Hà Nội, cơ quan quản lý thực hiện là Chi cục BVMT Hà Nội. Theo tờ trình, Sở TN&MT đề xuất đầu tư 5 hạng mục chính, gồm: Mạng lưới quan trắc môi trường không khí; Mạng lưới quan trắc môi trường nước; Nâng cấp trạm quan trắc hiện có; Xây dựng Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu TN&MT và quản lý dữ liệu TN&MT tại Chi cục BVMT Hà Nội và hệ thống hiển thị thông tin đại chúng.

Cụ thể, mạng lưới quan trắc môi trường không khí sẽ gồm: 21 trạm quan trắc không khí (20 trạm quan trắc cố định tự động liên tục và 1 xe quan trắc tự động lưu động); 12 trạm quan trắc cảm biến; 3 thiết bị quan trắc phóng xạ (1 thiết bị được tích hợp trên xe quan trắc tự động lưu động; 2 thiết bị tích hợp trên trạm quan trắc không khí cố định).

Thu thập dữ liệu tại trạm quan trắc chất lượng không khí đặt tại Trung Yên 3 (phường Yên Hòa, Cầu Giấy)

Mạng lưới quan trắc môi trường nước sẽ gồm: 6 trạm quan trắc nước mặt, trong đó xây dựng mới 5 trạm quan trắc nước mặt tự động cố định; 1 xe quan trắc di động. Lắp đặt 1 thiết bị quan trắc phóng xạ tích hợp trên 1 trạm quan trắc nước mặt tự động cố định. Đầu tư mới 6 trạm quan trắc nước dưới đất.

Sở TN&MT Hà Nội cũng đề xuất cải tạo, nâng cấp trạm quan trắc hiện có, nâng cấp 1 trạm quan trắc không khí cố định giao thông tại Minh Khai.

Về xây dựng Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu TN&MT tại Chi cục BVMT Hà Nội, sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý tổng thể ngành TN&MT, liên kết ngành dọc, ngành ngang (Bộ TN&MT, UBND TP, Sở TN&MT, UBND quận, huyện, thị xã, phường, xã). Phân tích đánh giá và hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định… Ngoài ra còn xây dựng các phần mềm chuyên dụng Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu TN&MT.

Riêng đối với hệ thống hiển thị thông tin đại chúng, sẽ nghiên cứu xây dựng màn hình LED ngoài trời (20 m2) và màn hình hiển thị thông tin môi trường đặt tại các tuyến phố chính, cửa ngõ thủ đô, tuyến phố nội đô. Phục vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách, truyền thông về môi trường TP.

Theo tờ trình của Sở TN&MT Hà Nội, nguồn vốn đề nghị thẩm định dự án là vốn từ ngân sách TP. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án là 709,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng và thiết bị là 653 tỷ đồng, chi phí quản lý là 8,7 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 7,4 tỷ đồng, chi phí khác là 9,7 tỷ đồng và chi phí dự phòng dự án là 30,5 tỷ đồng.

Theo Thu Hà/tapchimoitruong.vn