Hai tiêu chuẩn mới liên quan đến cơ sở hạ tầng đô thị thông minh vừa được công bố, giúp giao thông thông minh, hiệu quả trong các khu vực đô thị hiện tại và đang phát triển.

Chịu trách nhiệm cho gần một phần tư lượng khí thải CO2 toàn cầu, giao thông vận tải chiếm phần lớn của hầu hết các thành phố. Tuy nhiên, trước nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, vẫn còn một chặng đường dài để đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030. Hai tiêu chuẩn mới vừa được công bố sẽ giúp giao thông thông minh, hiệu quả trong các khu vực đô thị hiện tại và đang phát triển.

Các ứng dụng đi chung xe, ô tô điện, xe buýt và đường dành cho xe đạp đều giúp ngăn chặn sự gia tăng nhu cầu năng lượng trong lĩnh vực giao thông, nhưng điều đó là không đủ. Khi dân số tăng lên, nhu cầu tiếp tục tăng và phương tiện giao thông đường bộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong lượng khí thải CO2 từ giao thông vận tải.

Giao thông thông minh đòi hỏi ít năng lượng và ít tác động đến môi trường hơn, cho phép người dân thành phố, cả môi trường và hành tinh của chúng ta thở tốt hơn. Nó cũng làm cho các thành phố hấp dẫn hơn. Hai tiêu chuẩn quốc tế mới được kêu gọi đóng góp cho nó vừa được công bố.

ISO 37161 Cơ sở hạ tầng đô thị thông minh – Khuyến nghị về giao thông thông minh để tiết kiệm năng lượng trong dịch vụ vận tải cung cấp cho các tổ chức giao thông, chính quyền địa phương, quốc gia và tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực giao thông khuyến nghị về cách giảm tiêu thụ năng lượng trong vận tải hành khách, bưu chính, giao hàng và vận chuyển hàng hóa. Tiêu chuẩn này cung cấp các tùy chọn khác nhau, việc áp dụng giúp tiết kiệm năng lượng, cũng như các khuyến nghị liên quan đến bảo trì và giám sát.

ISO 37162 Cơ sở hạ tầng đô thị thông minh – Giao thông thông minh để phát triển các vùng lãnh thổ, hoàn thành tiêu chuẩn này. Nó giúp các nhà quy hoạch đô thị phụ trách các dự án phát triển mới và phát triển các vùng lãnh thổ để thiết lập các dịch vụ vận tải đáp ứng cả nhu cầu của người dân và các vấn đề bền vững.

Theo ông Yoshiaki Ichikawa, Chủ tịch tiểu ban ISO chịu trách nhiệm phát triển các tiêu chuẩn này, giảm tiêu thụ năng lượng và thực hiện các thay đổi có lợi cho môi trường đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện.

“Mạng lưới giao thông có thể đặc biệt phức tạp vì chúng không chỉ liên quan đến các phương tiện được sử dụng mà còn liên quan đến toàn bộ hệ thống vận hành”, ông giải thích.

Các tiêu chuẩn này cung cấp khuyến nghị cho mọi khía cạnh của giao thông vận tải, bao gồm các tiêu chí và thông số cần được xem xét khi lựa chọn tùy chọn tiết kiệm năng lượng, cho kết quả lâu dài.

ISO 37161 và ISO 37162 là hai trong số nhiều tiêu chuẩn ISO liên quan đến vấn đề vận tải thông minh, bao gồm ISO 37157 (thành phố nhỏ gọn), ISO 37158 (xe buýt chạy bằng pin để vận chuyển hành khách) và ISO 37159 (vận chuyển nhanh trong nội thành) và đường dài).

An Hạ
http://vietq.vn/giao-thong-thong-minh-giam-tieu-thu-nang-luong-it-tac-dong-den-moi-truong-d170849.html