Công ty Mua bán điện (Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN) và Công ty TNHH Tài chính hạ tầng Shapoorji Pallonji (Ấn Độ) vừa ký kết hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện mặt trời SP Infra 1.

Dự án Nhà máy điện mặt trời SP Infra 1, có tổng mức đầu tư khoảng 1.633 tỷ đồng, được đầu tư tại Ninh Phước – Ninh Thuận, trêndiện tích 58,7 ha. Tổng công suất lắp đặt của nhà máy là 50 MW.

Quy mô xây dựng dự án bao gồm: Nhà điều hành, tấm pin mặt trời, đường nội bộ, đường dây đấu nối và trạm biến áp.

Theo hợp đồng, dự án điện mặt trời được hưởng cơ chế giá bán điện tại điểm giao nhận điện là 2.086 đồng/kWh.

Dự kiến khi hoàn thành đi vào hoạt động, dự án sẽ cung cấp cho hệ thống điện khoảng 83 triệu kWh/năm.

Theo hợp đồng được ký kết, dự án điện mặt trời được hưởng cơ chế giá bán điện tại điểm giao nhận điện là 2.086 đồng/kWh (tương đương với 9,35 Uscents/kWh, được điều chỉnh theo biến động tỷ giá VND/USD).

Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ dự án điện mặt trời nối lưới có ngày vận hành thương mại trước 30/6/2019 theo hợp đồng mua bán điện mẫu được áp dụng 20 năm.

Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ dự án điện mặt trời nối lưới có ngày vận hành thương mại trước 30/6/2019 theo hợp đồng mua bán điện mẫu được áp dụng 20 năm.

Theo Vietq.vn (23/07/2018)