UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển điện mặt trời trên vùng trồng lúa và hồ nước tại thị xã Hồng Ngự, với công suất thiết kế 20 MW.

Dự án do Liên danh nhà đầu tư Công ty CP Phát triển kỹ thuật xây dựng và Công ty CP Máy tính truyền thông Hồng Nam đề xuất.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 420 tỷ đồng, với thời hạn thực hiện 50 năm. Tổng số vốn mà các thành viên Liên danh nhà đầu tư góp để thực hiện dự án là 84 tỷ đồng (chiếm 20% tổng vốn đầu tư). Trong đó, vốn góp của Công ty CP Phát triển kỹ thuật xây dựng là 42,8 tỷ đồng và Công ty CP Máy tính truyền thông Hồng Nam là 41,2 tỷ đồng. Tổng diện tích đất sử dụng của dự án là khoảng 22 ha: diện tích đất mặt nước do UBND thị xã Hồng Ngự quản lý khoảng 15,9 ha (Nhà nước cho nhà đầu tư thuê đất không thông qua đấu giá), còn lại là đất lúa do nhà đầu tư tự thỏa thuận chuyển nhượng với người dân.

Đồng Tháp là tỉnh có lợi thế về phát triển năng lượng mặt trời do có lượng ánh sáng mặt trời cao.

Đồng Tháp là tỉnh có lợi thế về phát triển năng lượng mặt trời do có lượng ánh sáng mặt trời cao. Cường độ bức xạ năng lượng mặt trời dao động từ 4,5 – 5 kWh/m2/ngày, số giờ có nắng trong năm lại khá cao, đạt từ 2.200 – 2.500 giờ/năm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã có 1 nhà máy phát điện sử dụng năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà kho (1,06 MW) – Nhà máy điện mặt trời Sao Mai 1. Bên cạnh đó, có gần 300 hộ gia đình của tỉnh đã sử dụng hệ thống điện mặt trời cho hộ gia đình, với giá đầu tư ban đầu khoảng từ 20 – 50 triệu đồng cho 1 hộ, tùy theo nhu cầu công suất sử dụng.

Theo Hồng Cẩm/tapchimoitruong.vn (10/7/2018)