Mục tiêu từ nay đến năm 2020, ADB sẽ giải ngân khoản cho vay 6 tỷ USD cho những dự án thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính…

Thông tin này vừa được ông Vijay Padmanbhan, Giám đốc Phát triển đô thị và Tài nguyên nước khu vực Đông Nam Á của ADB đưa ra tại buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong đó, tổ chức này sẽ dành khoảng 1 tỷ USD cho các dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và tài nguyên nước tại khu vực, nhất là Việt Nam.

ADB sẽ dành khoảng 1 tỷ USD cho các dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và tài nguyên nước tại khu vực, nhất là Việt Nam.

Hiện nay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam xây dựng dự án hỗ trợ kỹ thuật “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” do Qũy Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua ADB.

Do vậy, Việt Nam sẽ là đối tác mà ADB ưu tiên hơn cả trong việc tài trợ vốn vào các dự án bảo vệ môi trường.

Cũng liên quan đến nguồn vốn cho các dự án môi trường, mới đây, tại TP.HCM, Công ty CP Đầu tư địa ốc Đất Vàng, Công ty CP Hợp tác Phát triển DCA và Tập đoàn CMI (Vương quốc Bỉ) đã hợp tác đồng tài trợ 450 triệu euro cho các dự án lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, hỗ trợ TP.HCM đạt mục tiêu đến năm 2020, cơ bản thực hiện tốt các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, chuyển giao và áp dụng công nghệ mới, công nghệ sạch, sử dụng năng lượng tái tạo, nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Theo Thoibaonganhang.vn