Mới đây, tại Hà Nội, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) đã phối hợp với các chuyên gia của Tổ chức hợp tác quốc tế của Hàn Quốc (KOICA) tổ chức cuộc họp khởi động dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ.

Mục tiêu của dự án là thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp thông qua việc thúc đẩy phát triển thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, thực hiện trong năm 2018-2019.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” của Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA trị giá 1,9 triệu USD là một hoạt động phối hợp với dự án “Hiệu quả năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp của Việt Nam” (VEEIEs) của Ngân hàng Thế giới cho vay 100 triệu US$ để giúp các doanh nghiệp công nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư cho tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng.

Khởi động dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ.

Dự án được thiết kế nhằm góp phần xóa bỏ các rào cản đã được nhận dạng để thúc đẩy sự phát triển của các Công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) và tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Dự án gồm 3 hợp phần hỗ trợ kỹ thuật:

1/ Xây dựng năng lực phát triển dự án đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp;

2/ Xác định các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp; và,

3/ Hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp.

Tại cuộc họp khởi động dự án, đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia đã có nhiều thảo luận trao đổi với các chuyên gia của Hàn Quốc về nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, các Trung tâm khuyến công/Tiết kiệm năng lượng, Công ty dịch vụ năng lượng về công nghệ tiết kiệm năng lượng và loại bỏ các rào cản về tài chính, giúp cho các doanh nghiệp, các ESCO có thể tiếp cận nguồn tài chính đầu tư cho TKNL, tạo điều kiện thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp ở Việt Nam.

Theo nangluongvietnam.vn