SCP News

Tin tức về sản xuất và tiêu thụ bền vững

Khuyến công Hải Phòng: Triển khai hiệu quả nhiều dự án
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng đang...
Kỹ sư Mỹ chế tạo thành công bao bì Karta Pack tự phân hủy
Để thay thế các loại bao bì bằng nylon khó phân hủy và gây...
UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Chương trình khuyến công tỉnh đến năm...
Bình Dương: Sản xuất sạch hơn góp phần đưa công nghiệp phát triển bền vững
Triển khai kế hoạch sản xuất sạch hơn (SXSH) từ năm 2012, mặc dù...
Khuyến công Hải Phòng: Triển khai hiệu quả nhiều dự án
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng đang tích cực thực hiện hoạt động khuyến công nhằm hỗ...
Kỹ sư Mỹ chế tạo thành công bao bì Karta Pack tự phân hủy
Để thay thế các loại bao bì bằng nylon khó phân hủy và gây ô nhiễm môi trường, một kỹ sư người Mỹ tên...
UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Chương trình khuyến công tỉnh đến năm 2020. Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh sẽ hỗ trợ...
Bình Dương: Sản xuất sạch hơn góp phần đưa công nghiệp phát triển bền vững
Triển khai kế hoạch sản xuất sạch hơn (SXSH) từ năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song, nhờ sự nỗ lực, cố...
Ưu đãi cho đầu tư vào tăng trưởng xanh
Khu vực tư nhân được khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo PPP được đánh...
Tiền khảo sát khả năng tiếp cận “Quỹ uỷ thác Tín dụng xanh” (GCTF) của Dự án “Xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt sản xuất điện sinh khối và than sinh học tại thành phố Hà Giang”
Ngày 20/5/2016, đoàn chuyên gia của VNCPC – đơn vị thẩm định kỹ thuật của Quỹ Uỷ thác tín...
Chương trình hỗ trợ đầu tư xanh (GIF) thay đổi nhiều chính sách có lợi cho doanh nghiệp và đơn vị tư vấn
Chương trình hỗ trợ đầu tư xanh (GIF) thay đổi nhiều chính sách có lợi cho doanh nghiệp và...