Dùng chất xúc tác để tách nước thành năng lượng sạch

Tạp Chí Môi Trường

0
20

Ngày 26/7/2017, các chuyên gia Đại học Rice và Đại học Houston của Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu: Tách nước thành hydro và oxy để tạo ra năng lượng sạch có thể được đơn giản hóa chỉ với một chất xúc tác duy nhất.

 

Hình ảnh kính hiển vi điện tử cho thấy bọt niken tráng graphene và sau đó là bề mặt xúc tác

của sắt, mangan và phốt pho. (Nguồn: phys.org)

 

Các chuyên gia đã chế tạo ra một tấm phim điện phân, là một cấu trúc ba lớp gồm niken, graphene và hợp chất gồm sắt, mangan và phốt pho. Thiết bị đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của Đại học Houston. Bọt bong bóng niken tạo cho tấm phim một thiết diện bề mặt lớn hơn, trong khi chất dẫn graphene sẽ bảo vệ niken khỏi biến chất và kim loại phosphide sẽ thực hiện tiến trình phản ứng. Tấm phim này có thể vượt qua được những hạn chế về chất xúc tác để sản xuất hoặc oxy hoặc hydro, song không thể tạo ra đồng thời hai nguyên tố này. Và chỉ với một chất xúc tác duy nhất, các nhà khoa học đã có thể tách nước thành hydro và oxy để tạo ra năng lượng sạch.

 

Vũ Hồng