ADB hỗ trợ Đà Nẵng xử lý chất thải rắn qua hình thức PPP

0
256

Ngày 18/7, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và UBND TP. Đà Nẵng đã ký kết thỏa thuận về hỗ trợ các dịch vụ tư vấn giao dịch để xây dựng một bãi chôn lấp rác và công trình xử lý chất thải mới tại Đà Nẵng theo hình thức hợp tác đối tác công – tư (PPP).

Một dây chuyền xử lý chất thải rắn tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trung tâm du lịch và công nghiệp đang tăng trưởng nhanh tại miền Trung – Việt Nam, dân số hơn 1 triệu người, mỗi ngày cần thu gom khoảng từ 700-750 tấn chất thải rắn. Tuy nhiên, bãi chôn lấp rác thải rắn hiện thời của Đà Nẵng công suất khai thác sẽ hết giới hạn vào năm 2020, cần xây dựng một bãi chôn lấp và công trình xử lý chất thải mới để quản lý rác thải bền vững hơn và thân thiện hơn với môi trường.

Theo thỏa thuận được ký kết, dự án chôn lấp và xử lý rác thải mới tại Đà Nẵng sẽ thực hiện theo cơ chế PPP, trong đó khu vực tư nhân thiết kế, xây dựng, tài trợ, vận hành và bảo trì các công trình chôn lấp và xử lý chất thải với các công nghệ phù hợp. Giai đoạn nhượng quyền khai thác và các chỉ tiêu khác gồm các công nghệ được áp dụng sẽ được xác định dựa trên nghiên cứu khả thi.

Hỗ trợ phát triển theo hình thức PPP (bao gồm cả lĩnh vực xử lý chất thải) là một ưu tiên then chốt trong Chiến lược Đối tác quốc gia 2016-2020 của ADB cho Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đây là thỏa thuận hỗ trợ tư vấn giao dịch theo hình thức PPP thứ hai của ADB tại Việt Nam, là thỏa thuận đầu tiên trong lĩnh vực rác thải. Với vai trò nhà tư vấn giao dịch cho dự án, ADB sẽ phối hợp với Đà Nẵng để tìm kiếm công nghệ phù hợp nhất, thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia, xây dựng các biểu mẫu tài liệu và hợp đồng sử dụng cho các dự án PPP tiếp theo trong lĩnh vực này cho cả khu vực, tăng cường năng lực chuyên môn của địa phương trong quản lý và thực thi các dự án PPP.

Ông Norio Saito – Phó Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, cho biết: “ADB luôn là một đối tác phát triển chủ chốt của Đà Nẵng. Hoạt động hỗ trợ tư vấn giao dịch cho nhà máy xử lý rác thải ở Đà Nẵng sẽ bổ sung cho những công việc mà ADB đang tiến hành trong lĩnh vực phát triển đô thị ở Việt Nam, tạo ra khuôn mẫu cung cấp các giải pháp xử lý chất thải thông qua hình thức PPP cho các thành phố khác”./.

Ngọc Quỳnh