​Ngày 5/7/2017, tại Hà Nội, Hội đồng đánh giá tiêu chí nhãn xanh Việt Nam đã tổ chức cuộc họp nhằm góp ý các tiêu chí nhãn xanh Việt Nam cho máy photocopy và bóng đèn led chiếu sáng thông dụng.

Các máy photocopy tác động đến môi trường bằng nhiều cách khác nhau, từ việc tiêu thụ năng lượng cho hoạt động máy, sử dụng giấy làm phát thải các loại khí thải trong quá trình vận hành đến khả năng phát thải trong quá trình sản xuất và thải bỏ máy sau khi sử dụng… tác động trực tiếp đến sức khoẻ công nhân, chất lượng môi trường chung cả trong và ngoài nhà máy sản xuất cũng như văn phòng nơi sử dụng máy photocopy. Những tác động môi trường này có tiềm năng gây ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ cộng đồng.

 

 

Đối với bòng đèn led, bên cạnh những ưu việt đã được thừa nhận về mặt môi trường như tiết kiệm năng lượng, không chứa thủy ngân và cho chất lượng ánh sáng tốt, việc sản xuất, sử dụng, thải bỏ các sản phẩm bóng đèn led vẫn có những tác động xấu đến môi trường. Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất và xử lý sản phẩm sau thải bỏ có nhiều tiềm năng gây ô nhiễm môi trường nếu không được quản lý tốt.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Dương Tùng cho rằng, các tiêu chí cần làm rõ, phân tích các tiêu chuẩn chỉ số định lượng, định tính các chất gây ô nhiễm cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở Việt Nam; Làm rõ các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp cần cam kết. Đồng thời, các tiêu chí cần thể hiện tính minh bạch, đơn giản, khả thi, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, tham gia chương trình cấp nhãn xanh.

 

Phạm Văn Ngọc