Hội đồng Phản biện Tạp chí Năng lượng Việt Nam vừa thực hiện cuộc phỏng vấn với Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng liên quan đến thách thức an ninh năng lượng quốc gia Việt Nam. Cuộc phỏng vấn nhằm giải đáp phần nào những vấn đề... Read more
Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón
Để đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng... Read more
Hoạt động bảo vệ môi trường được vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư
Ngày 21/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.  Mời xem và tải Thông tư số... Read more
Theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg, tổ chức, cá nhân tham gia phát triển các dự án điện mặt trời được ưu đãi về vốn đầu tư, thuế và đất đai. Cụ thể, tổ chức, cá nhân tham gia phát triển các dự án điện mặt trời được huy động... Read more
Hơn 100.000 tỷ đồng cho vay nông nghiệp sạch
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Đồng Tiến cho biết, các ngân hàng thương mại đã đăng ký số tiền hơn 100.000 tỷ đồng để cho vay các dự án sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Ứng dụng công nghệ cao trong... Read more
Nghị quyết 19 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương
Mục tiêu chung của Kế hoạch hành động gồm: Đến hết năm 2017, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4; đến hết năm 2020 đạt điểm số trung bình của nhóm nước ASEAN 45 về năng lực... Read more
Phát triển công nghiệp nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kinh nghiệm của các nước thực hiện quá trình công nghiệp hóa như Pháp, Thụy Điển, Tây Ban Nha, hay các nước tương đồng với Việt Nam hơn là Thái Lan, Trung Quốc đều bắt đầu từ phát triển công nghiệp nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu lao... Read more
Chính sách hỗ trợ hoạt động sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ
Cùng với Chiến lược Tăng trưởng xanh, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất theo hướng bền vững như: Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, Luật Sử dụng năng... Read more
Doanh nghiệp thực hiện đăng ký trực tuyến đối với thủ tục dán nhãn năng lượng
Ngày 9/2/2017, Tổng cục Năng lượng – Bộ Công Thương đã ban hành công văn số 0239/TCNL – KHCN thông báo về việc thực hiện đăng ký trực tuyến đối với thủ tục dán nhãn năng lượng. Theo đó, Tổng cục Năng lượng khuyến nghị các doanh nghiệp ưu tiên... Read more
Thông tư 38/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa
Thông tư này quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa trong giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025 đối với các sản phẩm sau: a) Nhựa bao gói: bao gồm túi nhựa, chai nhựa và nhựa... Read more